ADHD: Meditatie of Medicatie?

This is a highly innovative project. Seeing if mindfulness training could provide an alternative to medication in the treatment of childhood ADHD is very timely and hugely important for all youngsters with ADHD and their parents.
—   Mark Williams

Doel van dit onderzoek

ADHD wordt gekenmerkt door problemen met concentratie, verhoogde afleidbaarheid, onrust, vergeetachtigheid, slordigheid, drukte in het hoofd, hyperactiviteit of impulsiviteit. Van medicatie weten we dat het de symptomen van ADHD effectief bestrijdt. Medicatie is dan ook de meest voorgeschreven behandeling bij ADHD. Er is tegenwoordig ook een andere innovatieve behandeling beschikbaar, namelijk MYmind, een op mindfulness gebaseerde aandachtstraining voor kinderen en jongeren met ADHD, en hun ouders. Beide behandelingen, dus zowel medicatie als MYmind, worden in dit onderzoek vergeleken. Deelnemers worden namelijk geloot voor één van beide behandelingen. Dit is nog niet eerder gedaan. Als blijkt dat ook MYmind een effectieve behandelvorm voor ADHD is, dan zou dit een alternatief kunnen zijn voor medicatie.

MYmind

MYmind is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over aandacht en Oosterse meditatietechnieken. MYmind is een innovatieve behandeling waarin de aandacht en gedragscontrole van kinderen en jongeren getraind wordt door spelenderwijs meditatieoefeningen te doen. De ouders volgen parallel aan de training van de kinderen een Mindful Parenting training. De Mindful Parenting training helpt ouders om op een kalme, niet reactieve wijze met de aandachts- en gedragsproblemen van hun kinderen om te gaan en helpt hen met eventuele eigen symptomen van ADHD.

Deelname

Deelname aan dit onderzoek is helaas niet meer mogelijk. Mocht u interesse hebben in mindfulness training, dan kunt u contact opnemen met UvA minds of Max Ernst